Περιγραφή: C:\Users\manol\Desktop\2019 CretePortal\___CRETEPORTAL FINAL\20180923_OLD Website CretePortal\sprout.jpg

Περιγραφή: C:\Users\manol\Desktop\2019 CretePortal\___CRETEPORTAL FINAL\20180923_OLD Website CretePortal\logo.jpg

CretePortal            

 Η πρώτη διαδικτυακή πύλη στον κόσμο με πραγματική κίνηση,

ξεκινάει από την Κρήτη !!!